Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.) είναι ένα επαγγελματικό σωματείο με μέλη του 75 Μεσίτες Ασφαλίσεων, νομικά και φυσικά πρόσωπα από όλη την Ελλάδα.

Το συλλογικό όργανο των Μεσιτών Ασφαλίσεων, επικοινωνεί με την πολιτεία, τις εποπτικές αρχές, τις ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς και με φορείς του εξωτερικού για τον εκσυγχρονισμό του κλάδου και την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης της ελληνικής κοινωνίας.

Τα Μέλη του Σ.Ε.Μ.Α. παρέχουν επαγγελματικές συμβουλές σε επιχειρήσεις και καταναλωτές και έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανάληψη και διαχείριση των κινδύνων. Διαπραγματεύονται την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των καταναλωτών.

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε πληροφορίες για την ταυτότητα και τη δράση του Σ.Ε.Μ.Α.

Είσοδος Μελών

Forgot your password?

Latest News

13 November 2017 14:24

More »

08 November 2017 14:01

More »

Member's News

16 November 2017 11:25

More »

14 November 2017 10:44

More »

Media about ΣΕΜΑ

19 October 2017 10:08

More »

09 October 2017 07:24

More »

Sectoral News

15 November 2017 10:49

More »

10 November 2017 11:03

More »