Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.) είναι ένα επαγγελματικό σωματείο με μέλη του 75 Μεσίτες Ασφαλίσεων, νομικά και φυσικά πρόσωπα από όλη την Ελλάδα.

Το συλλογικό όργανο των Μεσιτών Ασφαλίσεων, επικοινωνεί με την πολιτεία, τις εποπτικές αρχές, τις ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς και με φορείς του εξωτερικού για τον εκσυγχρονισμό του κλάδου και την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης της ελληνικής κοινωνίας.

Τα Μέλη του Σ.Ε.Μ.Α. παρέχουν επαγγελματικές συμβουλές σε επιχειρήσεις και καταναλωτές και έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανάληψη και διαχείριση των κινδύνων. Διαπραγματεύονται την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των καταναλωτών.

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε πληροφορίες για την ταυτότητα και τη δράση του Σ.Ε.Μ.Α.

Είσοδος Μελών

Forgot your password?

Latest News

15 September 2017 11:34

More »

12 September 2017 08:00

More »

Member's News

11 September 2017 15:17

More »

14 July 2017 12:01

More »

Media about ΣΕΜΑ

07 September 2017 07:08

More »

09 March 2017 14:46

More »

Sectoral News

12 September 2017 15:16

More »

07 September 2017 15:22

More »